Pedagoog

Als pedagoog ben ik gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Ik ben een opvoedkundige ondersteuner. Ik kijk naar de verschillende ontwikkelingen van het kind. Denk hierbij aan de sociaal-emotionele, biologische, cognitieve en psychische ontwikkelingen. Een pedagoog kent de pedagogische voorwaarden om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.

Een pedagoog licht voor, adviseert en begeleidt ouders en kinderen. Ouders komen bij mij voor bijvoorbeeld opvoedadvies of met een specifieke hulpvraag gericht op hun kind. Of te wel waar hulp nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien kan ik als pedagoog zeker helpen en ondersteunen. Dit advies kan over zowel gewone situaties (hoe ga ik om met mijn kleuter die niet wil slapen) als ongewone omstandigheden (hoe ga ik om met mijn kind dat ADHD heeft).

 

Een pedagoog kan o.a. helpen bij:

Het krijgen van meer vertrouwen in zichzelf, boosheid, leren opkomen voor zichzelf, leren omgaan met andere kinderen, woedeaanvallen en onzekerheid.

Oftewel: overal waar hulp nodig is om kinderen veilig op te laten groeien zijn pedagogen werkzaam. Maar bij zwaardere problematiek verwijs ik, in overleg met ouders, door naar andere zorgverleners.

 

Ook al doe je als ouder zo goed je best, kan het gebeuren dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Er kunnen allerlei redenen voor zijn en dat vaak te merken aan het gedrag van het kind. Niet ieder kind heeft de vaardigheden om gevoelens te kunnen benoemen waardoor het voor ouders vaak moeilijk is om hun kind te helpen.

 

Kinderen zien en voelen meer dan je denkt. Haarscherp zien ze onze eigenaardigheden, goede wil en beperkingen. Ze voelen ook hun eigen frustraties, onzekerheden, zorgen en verdriet. Dat willen ze en weten ze niet altijd goed onder woorden te brengen. Dat is lastig en kan mogelijk tot uiting komen in gedrag. Ik ben degene die ze hierbij graag wil helpen.

Ieder kind is uniek, en zal dan ook een eigen voorkeur hebben voor bepaalde werkvormen. Als pedagoog sluit ik zo goed mogelijk aan zodat het kind zich prettig voelt.