School, kinderopvang en scheiding

Het uit elkaar gaan van ouders kan voor een kind verstrekkende gevolgen hebben. In de relatie school/kinderopvang-ouder-kind zal door een scheiding van de ouders het een en ander veranderen. Het is van belang dat er een goede communicatie blijft bestaan, waarbij het welzijn van het kind prioriteit heeft. Op school en de kinderopvang staat een kind centraal. Als de ouders van een kind gescheiden zijn gaat school/kinderopvang ervan uit dat de ouders elkaar voorzien van de gegevens uit bijvoorbeeld het rapport en met beide ouders in gesprek hierover kunnen gaan omdat ze een gemeenschappelijk doel dienen.

 

Na een scheiding informeert school/kinderopvang de ouders, ouders informeren de school/kinderopvang en elkaar. Iedere ouder heeft recht op informatie over zijn/haar kind maar er zijn echter wel verschillen. Het kan voorkomen dat een ouder geïnformeerd wordt terwijl de andere ouder niet geïnformeerd wordt. Dit heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren.

'Helma is een zeer deskundige professional op het gebied van scheiding en school.

Ze heeft ons bij diverse casussen geholpen. Ze laat hierin duidelijk haar kennis en kunde zien.

Daarbij verliest ze ook de menselijke kant niet uit het oog.'

Directeur OOH De Bijenkorf


Wat doe of zeg je, als leerkracht maar ook als pedagogisch medewerker wanneer er tijdens het 10 minuten gesprek een moeder met haar nieuwe vriend komt binnenlopen?

 

Wat doe of zeg je, als een vader belt met de mededeling dat hij het niet goed vindt dat zijn ex in de klas van hun kind komt helpen terwijl het niet “haar” dag is?

 

Ik vertel graag aan het team van een basisschool of de pedagogische medewerkers in de kinderopvang welke informatie gescheiden ouders wel en/of niet mogen krijgen.