Tarieven


Als u via de gemeente, centrum jeugd en gezin, vraagt om hulp bij echtscheiding, pedagogisch advies en begeleiding, dan wordt deze preventieve zorg vergoedt door de gemeente. Ik heb een overeenkomst getekend met de Regio Utrecht Zuid Oost. Hieronder vallen de gemeentes Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de zorg die u wenst.

 

Kiest u zelf, zonder tussenkomst van de gemeente, voor een 'KIES' traject dan geldt een uurtarief van € 65,- (incl. BTW). Vraag uw zorgzekering of u vergoeding krijgt voor de hulp die ik bied, dat voorkomt onduidelijkheid over de betaling. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Is er meer tijd nodig is dan wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van KIES-coach Helma . Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal KIES-coach Helma een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is KIES-coach Helma gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á € 25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is KIES-coach Helma genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is KIES-coach Helma gerechtigd verdere begeleiding op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

 

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan zowel telefonisch of via de email.


Kies traject wordt erkend door: